OGRZEWANIE

Promienniki ciepła: gazowe lub elektryczne. Oferujemy promienniki ciepła do zastosowania zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze. 

Typy promienników: 
- promienniki gazowe;
- ogrzewanie przy braku dostępu do źródła prądu;
- promienniki elektryczne.