KONTAKTWłaściciel
Ewa GRYT
ul. Kościelniaka 26a
41-409 Mysłowice

Specjalista do spraw sprzedaży
Jolanta Tkaczyk
jola@gm.katowice.pl

kom.: +48 502 448 545
tel./fax.: 032 225 15 39
telefon: 032 225 11 64 w.25